Wywiadowcze sluzby niemieckie a forum

Jak dobrze wiedzä tutejsi forumowicze, ktörzy zwerbowani zostali przez tajne sluzby niemieckie, na forach gazety – nie tylko z powodu nadzoru przez internet – od wielu lat obowiäzkowo melduje sie niemiecka agentura szpiegowska.

Jestem jednym z tych forumowiczöw, ktörzy doswiadczyli dlugoletniej pröby zwerbowania przez niemieckie sluzby wywiadowcze, oraz ich agenture z foröw portalu gazeta.pl – w moim przypadku mialem do czynienia z niemieckim wywiadem wewnetrznym, czyli Verfassungsschutz.

Do niemieckiej agentury wywiadowczej nalezä forumowicze wielu foröw, na przyklad:

– pseudonimy na forum „Militaria”: bmc3i/ matrek/ browiec1/ marek_boa/ panzerviii/ jack79/ profes79/ mosze_zblisko_daleka/ sowietolog/ dirloff/ brigada_di_bandito/ tornson/ jorl/ ignorant11/ ueberflieger/ foolproof/ rzewuski1/ niegracz/ odyn06/ misza_kazak/ j-k/ itd.

– pseudonimy na forum „Aquanet”: manny-jestem/ sz0k/ jaceq/ pro100/ hasz0/ cepekolodziej/ perla/ pikrat/ oleg3/ jureek/ dachs/ snajper55/ absztyfikant/ wikul/ rycho7/ xiazeluka/ qwardian/ polski_francuz/ marouder.eu/ itd.

– pseudonimy na forum „Swiat”: polski_francuz/ de_oakville/ dystans4/ buldog2/ des4/ herr7/ lubat/ asmall4/ przyjacielameryki/ malkontent6/ jorl/ eva15/ walter622/ czlowiek_ksiazka/ pimpus18/ krystian71/ felusiak1/ gambit_smolenski/ wojciech.2345/ silverbaum/ j-k/ mara571/ nie-tak/ 1normalnyczlowiek/ normalnyczlowiek1/ melord/ 7swift/ kylax1/ romrus/ 53.uk.igor/ igor_uk/ br0fl0vski/ kyle_broflovski/ misterpee/ bywszy1/ muledet.3/ borrka/ itd.

– pseudonimy na forum „Glywice – Gleiwitz – Gliwice”: gryfny/ szwager_z_laband/ herbjelita/ arnold7/ hanys_hans/ rico-chorzow/ ballest/ itd.

Niemiecka agentura wywiadowcza nie odczuwa wielkiego zagrozenia tu na publicznym portalu gazeta.pl, nawet wöwczas, gdy na forum demaskuje sie jej szpiegöw i informantöw.

Jak dobrze wiedzä wtajemniczeni forumowicze zwerbowani przez niemiecki wywiad, tajne sluzby niemieckie zinfiltrowaly portal gazeta.pl i zwerbowaly pracowniköw kluczowych.

W ten sposöb wywiad niemiecki osiägnal kontrole nad zagrozeniem ze stony tajnych sluzb polskich, i zabezpieczyl sie przed odkryciem dzialanosci swej agentury wywiadowczej na forach gazety.

Infiltracja portalu gazeta.pl umozliwila niemieckiej agenturze wywiadowczej inwigilowanie tutejszych forumowiczöw – agentura inwigiluje forumowiczöw, aby przez internet sporzädzic ich profil i aby odpowiednich wytypowac do werbunku przez wywiad niemiecki, ale nie tylko do tego. – Chodzi oczywiscie o zbieranie informacji.

Poprzez odwiedzanie foröw badz takze artykulöw, na komputerach gosci docelowych instalowane sä programy szpiegowskie, ktöre agenturze niemieckiej umozliwiajä wgläd w zawartosc dysku twardego forumowiczöw, oraz inwigilowanie ich aktywnosci w internecie i przy komputerze.

Aby rozszerzyc szpiegowskä dzialanosc internetowä o poszczegölnych szpiegöw nie zatrudnionych przez portal gazety, forumowiczom docelowym wysylane sa E-Maile z linkami do stron internetowych zainfekowanych przez programy szpiegowskie, albo podsuwane sä im na forach gazety linki do takich stron.

Owe programy szpiegowskie instalowane sä na komputerach forumowiczöw docelowych wtedy, gdy otwierajä oni linki do zainfekowanych stron internetowych.

Agentura niemiecka z foröw gazety, w ten sposöb miala wgläd röwniez w möj komputer i inwigilowala moje aktywnosci w internecie.

Przez caly okres mojego dlugoletniego werbunku mialem feedback, odnosnie moich aktywnosci w internecie jak i przy komputerze, zaröwno na forum od szpiegöw ktorzy mnie inwigilowali – albo wtajemniczeni byli – , jak i od tajnych sluzb niemieckich w moim miescie. Feedback byl dla uzyskania mojego zaufania, ale takze z powodöw wrecz negatywnych.

Fora na ktörych niemiecka agentura wywiadowcza sie melduje zostaly przez niä zalozone, zas administratorzy innych uzywanych foröw zostali zwerbowani i skorumpowani.

Meldunek na forach gazety jest dla szpiegöw z niemieckiej agentury obowiäzkowy, i sluzy do lokalizacji i kontroli – tajne sluzby niemieckie sprawujä przez internet nadzör nad swojä agenturä z kierunkiem na Polske.

Nadzör przez internet jest dla tajnych sluzb niemieckich mniej czasochlonny a zatem tanszy, bezpieczniejszy i skuteczniejszy, niz obserwacja na terenie ktory dla niemieckich sluzb jest obycy.

Nadzör przez internet, na tak duzej grupie foröw publicznych wielkiej gazety polskiej jest poza tym mniej podejrzany, niz nadzör na monotematycznym forum niszowym, gdzie nie kazdy szpieg czy informant mialby merytorycznie cos do powiedzenia.

Portal gazeta.pl sluzy tajnym sluzbom niemieckim nie tylko do sprawowania nadzoru, lecz takze do szpiegowania przez internet forumowiczöw przy komputerze prywatnym, firmowym oraz panstwowym.

Kryminalne inwigilowanie gosci portalu gazeta.pl umozliwia tajnym sluzbom niemieckim werbowanie nowych informantöw i szpiegöw w Polsce i na emigracji – nowych zdrajcöw Polski. Ja zas doswiadczajäc takä pröbe werbunku, bylem tylko jednym z wielu forumowiczöw portalu gazeta.pl, wytypowanym do zwerbowania przez wywiad niemiecki.

Nie sädze, ze kazdy zwerbowany forumowicz jest tego swiadomy, ze zostal skorumpowany przez tajne sluzby niemieckie. Werbunek poza granicami Niemiec odbywa sie prawdopodobnie pod polskä flagä.