Re: excel, calc… arkusz kalkulacyjny

Tylko za pomocą makra.

Wiadomość dla użytkownika można wrzucić np. w zdarzenie Workbook_BeforeClose.

Oczywiście przedtem należy zmusić użytkownika do zezwolenia na uruchomienie makr..